BERJUANG UNTUK AGAMA, BANGSA DAN NEGARA

Monday, 8 April 2013

Kisah bekas ADUN Selangor yang terang-terang tidak mengutamakan rakyat. #TolakPR #BN4Selangor #BN4Sepang


Kisah bekas ADUN yang kuat putar belit ni muncul lagi. Kalau dulu keje dia nak menipu rakyat apabila mengeluarkan satu kenyataan bohong keadaan seorang mahasiswa Safwan Anang yang mengalami kecederaan teruk patah tulang pipi dan akhirnya di bidas oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Perak.

Bekas ADUN tersebut juga terang-terang terkantoi apabila menuduh Datuk Seri Jamil Khir menggunakan wang zakat yang akhirnya disanggah oleh JAWI. 

Kini, kisah bekas ADUN tersebut yang dipaparkan dalam sebuah rakaman video yang menunjukkan sifat beliau sebagai ADUN pada ketika itu tidak mengutamakan rakyat. Ini berbeza dengan amalan Kerajaan Barisan Nasional yang mana Rakyat lebih diutamakan.

Oleh itu, rakyat jelata di Negeri Selangor seharusnya sedar dan bijak untuk membuat pilihan parti mana yang mampu memimpin negeri dan negara agar jadi lebih baik dan terus mengutamakan rakyat.


Sunday, 7 April 2013

KRISIS AIR : SATU PENJELASAN #UndiBN #BN4Selangor #BN4Sepang1. Apa yang dimaksudkan krisis bekalan air Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya?

Jumlah permintaan bekalan air `terawat’ meningkat dan melebihi jumlah kapasiti pengeluarannya.
Kadar rizab (simpanan) air yang lazimnya digunakan sewaktu permintaan air di tahap puncak `peak
demand’ berada di paras kurang daripada 3% keseluruhan permintaan. Tahap rizab simpanan yang sewajarnya ialah 20%.
Pengguna akan mengalami gangguan bekalan air kerana faktor di atas.

2. Apakah punca yang menyebabkan krisis ini berlaku?

Sumber air mentah

o Loji Rawatan Air (LRA) mendapat bekalan air dari sungai, air dari kawasan tadahan dan empangan.
o Panas yang berpanjangan menyebabkan sumber air dari punca ini berkurangan.
o Jika air dari empangan disalurkan ke sungai atau terus ke LRA paras
air di empangan akan berkurangan.
o Pencemaran sungai dan air dari kawasan tadahan juga menyebabkan sumber air mentah berkurangan.

Bekalan air terawat – tidak dapat menampung permintaan disebabkan faktor berikut:

o Kapasiti LRA tidak dapat ditingkatkan kerana ia direkabentuk dan dibina untuk menampung keperluan semasa (ketika masa diperlukan).
o Sebahagian LRA dibina khusus untuk menampung keperluan di sesuatu tempat dan tiada sistem yang menghubungkan antara LRA yang boleh menyalurkan air dari satu LRA ke LRA yang lain sekiranya sesebuah LRA terganggu operasinya.
o Adanya peningkatan penggunaan air yang berlebihan pada waktuwaktu tertentu seperti pada musim panas.


Tahap penggunaan air oleh pengguna

o Sikap pengguna menggunakan air terawat secara berlebihan seperti membasuh kereta, menyiram pokok
atau membasuh pakaian.

Sikap Kerajaan Negeri Selangor yang enggan bekerjasama

o Kerajaan Negeri Selangor tidak mengambil tindakan terhadap cadangan-cadangan daripada SYABAS dalam isu urusan air di dalam negeri.
o Kerajaan Negeri Selangor enggan memberi kelulusan pembinaan Loji Rawatan Air Langat 2 (LRA
Langat 2) yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis kekurangan air terawat yang dijangka akan berlaku pada tahun 2014.
o Tindakan Kerajaan Negeri Selangor mengeluarkan kenyataan bahawa air di empangan penuh maka tidak wujud krisis kekurangan air ;merupakan suatu kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab kerana cuba mengelirukan rakyat Negeri Selangor.
o Tindakan Kerajaan Negeri Selangor yang cuba mengkritik SYABAS dan cuba beralih tumpuan kepada
pembelian SYABAS adalah satu permainan politik yang tidak akan menyelesaikan masalah kekurangan
air rawat di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

3. Apakah kesan adanya krisis bekalan air ini?

Kesukaran bekalan air terawat yang mencukupi di kalangan rakyat.
Gangguan yang kritikal bekalan air terawat di premis-premis yang dikatogerikan Essential Services seperti hospital, pili-pili bomba, RTM, Telekom, Tenaga Nasional.
Gangguan di premis-premis perniagaan kedai-kedai.
Gangguan di premis-premis perniagaan dan industri seperti hotel-hotel, gedunggedung perniagaan dan kilang-kilang.
Gangguan di kawasan yang sering mengalami tekanan air rendah seperti kawasan tinggi seperti rumah-rumah pangsa.
Gangguan yang kritikal di kawasankawasan pembangunan dan projekprojek pembangunan seperti
di kawasan projek perumahan baru, kawasan perindustrian baru, kompleks perniagaan baru, kilang-kilang boleh menyebabkan penangguhan atau pembatalan projek-projek tersebut yang akan member kesan besar
kepada pertumbuhan ekonomi.
Sehingga kini, 217 projek pembangunan ditangguhkan berikutan permintaan untuk membekalkan
175.58 Juta Liter Sehari (JLH) air terawat tidak mendapat jaminan dapat dibekalkan oleh SYABAS.

4. Berapakah jumlah permintaan air terawat oleh pengguna di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya dan
tahap kemampuan pengeluaran oleh LRA?

Jumlah permintaan air terawat telah mencapai 4,324 Juta Liter Sehari (JLH).
Tahap permintaan air terawat dianggarkan meningkat 3.5% setahun.
Keupayaan maksima pengeluaran air terawat dari 34 LRA di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah 4,371 JLH. Keupayaan ini mengambil kira beberapa LRA yang beroperasi melebihi keupayaannya dan ditambah oleh pengeluaran 45 JLH oleh LRA Sungai Labu di bawah Kerajaan Persekutuan.
Angka di atas menunjukan simpanan air terawat hanya tinggal 47 JLH iaitu 1.06%

5. Siapakah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal menyediakan bekalan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya?

Siapakah yang bertanggung jawab mempastikan bekalan air dan sumber air mentah mencukupi?

o Kerajaan Negeri Selangor melalui Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) adalah bertanggungjawab
memastikan sumber air mentah dari sungai-sungai, empangan dan kawasan tadahan mencukupi.

o LUAS bertanggungjawab memastikan sumber air mentah sentiasa wujud, tidak tercemar dan sentiasa terpelihara.

Siapakah yang bertanggungjawab mempastikan kapasiti air terawat mencukupi?

o Kerajaan Negeri Selangor bertanggungjawab sepenuhnya melalui agensi pelaksana iaitu syarikat atau operator melalui perjanjian konsesi.
o Syarikat yang memegang konsesi rawatan air ialah:
i. Puncak Niaga (M) Sdn.Bhd. yang
mengurus 29 LRA - kapasiti maksima 2,051 JLH.
ii. Syarikat Pengeluar Air Selangor Sdn.Bhd. (SPLASH) yang mengurus 3 LRA - kapasiti maksima 1,610 JLH.
iii. Consortium ABBAS Sdn. Bhd.(ABBAS) yang mengurus 1 LRA - kapasiti maksima 665 JLH.
iv. Consortium Air Selangor Berhad (KASB) yang mengurus 1 LRA - kapasiti maksima 45 JLH.


Siapakah yang bertanggung jawab membuat pengagihan bekalan air terawat kepada pengguna?

o Kerajaan Negeri Selangor bertanggung jawab sepenuhnya melalui perjanjian konsesi dengan syarikat operator yang dilantik iaitu Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS).
o Jumlah (kapasiti) dan kualiti air terawat yang diedarkan oleh SYABAS adalah bergantung kepada 4 LRA pembekal iaitu:
i. Puncah Niaga (M) Sdn.Bhd.
ii. Syarikat Pengeluar Air Selangor Sdn.Bhd. (SPLASH)
iii. Consortium ABBAS Sdn.Bhd. (ABBAS).
iv. Consortium Air Selangor Berhad. (KASB).
o SYABAS bagaimana pun berhadapan dengan masalah ketirisan disebabkan SYABAS menggunakan kemudahan perpaipan yang telah disediakan dan diwarisi dari Jabatan Bekalan Air Selangor (JBAS) dan
Perbadanan Urus Air Selangor Berhad (PUAS) yang sebahagian besarnya telah rosak dan uzur semasa SYABAS mula mengambil alih insustri pembekalan air pada tahun 2005.

Siapakah yang bertanggung jawab menyediakan perancangan dan pelan tindakan pembangunan kemudahan bagi mempastikan kapasiti bekalan air terawat sentiasa mencukupi?

o Kerajaan Negeri Selangor bertanggung jawab sepenuhnya.
o Kerajaan Negeri Selangor boleh meminta Kerajaan Persekutuan membangunkan LRA baru yang
diperlukan sebagai contoh LRA Langat 2.
o Selaras dengan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Kerajaan Persekutuan akan
melaksanakan pembangunan fizikal dan pembiayaan penyediaan kemudahan LRA melalui Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB).

6. Apakah tindakan yang telah diambil oleh SYABAS dalam menangani krisis bekalan air terawat?

Langkah segera dan jangka pendek

o Mengaktifkan pelan tindakan kecemasan melalui langkah menghantar bekalan air terawat dengan menggunakan lori tangki, tangki statik, jerry can dan pemberian air berbotol ke kawasan-kawasan yang menghadapi krisis
o Syabas mengawal agihan air terawat agar premis-premis yang dikategorikan sebagai essential services mendapat bekalan air terawat.
o Memberi notis kepada pihak berkuasa negeri
o Memantau dan mengenal pasti sebarang kebocoran paip yang pecah.

Langkah jangka sederhana

o Mengadakan kempen kesedaran pengguna kaedah penggunaan air dan penjimatan air oleh rakyat.
o Mohon Kerajaan menguatkuasakan peraturan menamatkan amalan pembaziran air seperti menguatkuasakan undang-undang no hose pipe rules.
o Melaksanakan program mitigasi krisis bekalan air untuk menampung permintaan bekalan air dalam
tempoh masa yang singkat.
o Kerajaan pusat telah bersetuju meluluskan peruntukkan RM 606 juta untuk melaksanakan 8 projek mitigasi bagi mengelakkan krisis bekalan air pada 2014.
o Daripada jumlah tersebut Kerajaan Selangor bersetuju untuk melaksanakan lima projek bernilai 301 juta. Ini menunjukkan Kerajaan Selangor mengakui bahawa krisis air akan berlaku pada 2014.

Langkah jangka panjang

o Memohon Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat melaksanakan pembinaan LRA Langat 2 yang akan menerima bekalan air mentah daripada Pahang melalui skim pemindahan air mentah Pahang – Selangor (Pahang-Selangor Interstate Raw Water Transfer)
o Memohon Kerajaan melaksanakan program menaiktaraf kapasiti LRA yang sedia ada.

7. Apakah pelbagai dakwaan oleh Menteri Besar dan Kerajaan Negeri mengenai masalah kekurangan air
benar?

Menteri Besar mendakwa kadar kehilangan air terawat atau air tanpa hasil (NRW) masih tinggi yang menjadi punca krisis air disebabkan SYABAS tidak cekap dan gagal mengurus, adakah dakwaan ini benar?

o Ada dua bentuk kehilangan air terawat atau NRW:
i. Kehilangan fizikal iaitu kehilangan air terawat yang diterima dari operator LRA sebelum sampai kepada pengguna disebabkan kebocoran sistem perpaipan yang telah lama dan usang.
ii. Kehilangan kormersil dikaitkan dengan kerugian yang ditanggung oleh SYABAS disebabkan penggunaan yang tidak dapat dicaj kerana kecurian air atau penggunaan air secara tidak sah oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab dan adanya ketidaktepatan bacaan meter penggunaan.
o Usaha untuk menurunkan kadar NRW memerlukan pelaburan dari segi tenaga, masa dan kewangan yang besar kerana ia melibatkan penggantian sebahagian besar system perpaipan yang ada.
o Usaha SYABAS untuk mengurangkan kadar NRW yang meliputi penggantian sistem perpaipan usang telah terhalang oleh tindakan Kerajaan Negeri (melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara - SPAN) mengarahkan SYABAS membekukan perlaksanaan projek-projek CAPEX (perbelanjaan modal).

Menteri Besar mendakwa SYABAS gagal mengurus operasi LRA sedangkan sumber air mencukupi,
adakah dakwaan ini benar?

o Menteri Besar hanya melihat dari sudut jumlah fizikal sumber air mentah yang dilihat dari mata kasar seperti air sungai, air tasik, air tasik lombong, air empangan tanpa melihat dari suduk kualiti air samada memenuhi tahap piawaian untuk dirawat, bebas dari pencemaran.


o Keperluan pengguna ialah keperluan untuk mendapat bekalan air terawat yang berada di tahap kritikal
disebabkan permintaan yang tinggi berbanding dari jumlah kapasiti air terawat yang mampu disediakan oleh LRA yang ada.

Menteri Besar menyatakan masalah bekalan air berpunca dari tidak adanya interconnection dalam sistem
perpaipan agihan, adakah ini benar?

o Benar. Tetapi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak membina LRA Langat 2 kerana kos untuk menghubungkan loji-loji sedia ada jauh lebih tinggi daripada kos pembinaan LRA Langat 2.

Kerajaan Negeri mendakwa Kerajaan Pusat tiada perancangan bagaimana LRA Langat 2 akan menyelesaikan masalah kekurangan air, benarkah dakwaan ini?

o Kerajaan Pusat telah memaklumkan Kerajaan Negeri mengenai akan wujudnya krisis air pada 2014 sejak
tahun 2008 lagi. SYABAS sendiri telah memaklumkan kepada Kerajaan Negeri secara bertulis sebanyak 48 kali sejak 2008 mengenai krisis air 2014. Kerajaan Negeri sendiri mempunyai wakil dalam Lembaga Pengarah SYABAS yang sepatutnya memaklumkan atau melaporkan semua keputusan mesyuarat berkaitan dengan kiris air.
o Kerajaan Negeri terus berdegil dan mempertahankan dakwaannya bahawa bekalan air Selangor mencukupi sehingga 2019.

Kerajaan Negeri Selangor mendakwa bahawa Kerajaan Pusat dan SYABAS bertanggung jawab menyelenggara dan meningkatkan kemampuan LRA kerana LRA yang ada dipajakkan kepada Kerajaan Pusat dan SYABAS, benarkah dakwaan ini?

o Tidak benar kerana Kerajaan Negeri Selangor tidak pernah memajak LRA kepada Kerajaan Pusat dan
Syabas.
o Kerajaan Negeri Selangor sebagai pemilik aset-aset air negeri Selangor yang telah diberikuasa oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara di bawah Seksyen 188 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655), bertanggungjawab bagi memastikan ketersediaan atau `water supply availability’ di loji-loji rawatan air di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.
o Manakala tanggungjawab Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) sebagai operator pengagihan air
di negeri Selangor hanyalah untuk membekalkan dan mengagihkan bekala air terawat dan bukannya berperanan untuk memastikan ketersediaan bekalan air terawat atau `water supply availability’. SYABAS telah diberi kuasa di bawah Seksyen 191 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655) oleh SPAN.

Benarkan seperti dakwaan Kerajaan Negeri Selangor bahawa tindakan membina LRA Langat 2 adalah
tindakan terdesak Kerajaan Pusat untuk memastikan kroni UMNO-BN mendapat kontrak yang membawa
keuntungan berlipat ganda?

o Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan projek LRA Langat 2 secara tender terbuka.
o Semua syarikat yang berkelayakan termasuk anak-anak syarikat Negeri Selangor boleh menyertai tender ini.

Adakah benar dakwaan bahawa Kerajaan Pusat tidak meluluskan cadangan Kerajaan Negeri Selangor
untuk mengambil alih pengurusan SYABAS?

o Tidak benar. Syabas adalah anak syarikat milik Puncak Niaga sebarang pengambilalihan operasi SYABAS oleh Kerajaan Negeri Selangor adalah terletak di bawah kelulusan Puncak Niaga selaku pemilik Syabas.
o Selain daripada itu,terdapat tuntutan pampasan SYABAS kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk menaikkan tarif air di Negeri Selangor sejak 2009.
o Syabas dan Kerajaan Negeri Selangor telah didapati telah melakukan keingkaran untuk memenuhi perjanjian konsesi berdasarkan klausa 32 Perjanjian Konsesi.

Benarkah dakwaan Kerajaan Negeri Selangor bahawa kos pembinaan LRA Langat 2 bernilai RM 8.65 bilion?

o Kenyataan bahawa kos pembinaan LRA Langat 2 ialah RM 8.65 bilion adalah tuduhan tidak benar dan
berbaur politik.
o Anggaran kos pelaksanaan LRA Langat 2 ialah RM 4 bilion.Ini meliputi kos pembinaan:
i. Loji Rawatan Air Langat 2.
ii. Pembinaan Kolam-kolam Air (Reservoir) di Bukit Enggang Hulu Langat, Sg. Besi, Bukit Jalil, Petaling, Ampang, AU3.
iii. Pembinaan Sistem Paip Agihan untuk membolehkan bekalan air dari LRA Langat 2 disalurkan kepada pengguna.

8. Apakah status terkini perlaksanaan Projek LRA Langat 2?

Fasa Pertama akan dilaksanakan secara berperingkat melalui 23 pakej termasuk pembinaan loji rawatan
air di Langat, Selangor. Penyiapan projek Fasa Pertama ini mampu membekalkan air terawat 1,130 JLH.
sehingga 30/9/2012 kemajuan keseluruhan projek adalah 28.39% berbanding jadual sebenar 66.34%, atau telah lewat 589 hari dari tempoh yang dijadualkan.
Tender LRA Langat 2 bagi pakej 2A telah dikeluarkan pada 4/9/2012 dan akan ditutup pada 7/12/2012. Semua syarikat yang berminat termasuk anak syarikat Kerajaan Negeri Selangor boleh menyertai tender ini. Kerja-kerja pembinaan dijangka dimulakan pada pertengahan 2013.
Kerajaan Persekutuan amat perihatin akan masalah ketidakcukupan bekalan air terawat yang dihadapi oleh rakyat negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Oleh itu Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk meneruskan perlaksanaan projek LRA Langat 2 meskipun sehingga hari ini YAB Menteri Besar Selangor mengarahkan PBT berkaitan untuk tidak mengeluarkan arahan pembangunan (DO) bagi pembinaan loji berkenaan.

9. Bagaimana pula saranan penggunaan teknologi membran sebagai satu alternatif untuk meningkatkan bekalan air terawat?

Kaedah membran adalah satu teknologi moden untuk merawat air bagaimana pun ia tidak dibuktikan boleh menghasilkan air terawat dalam skala besar untuk memenuhi keperluan yang tinggi.

Penggunaan teknologi membran ini melibatkan kos yang tinggi kerana ia melibatkan kerja-kerja menaiktaraf loji-loji yang sedia ada. RM 90 juta diperlukan untuk pembinaan sistem rawatan, kerja-kerja menaiktaraf pam dianggarkan RM 2 juta, menaiktaraf sistem paip RM 3 juta. Kos ini tidak termasuk kos operasi, kos pengurusan, kos tenaga, stesen, OPEX dan kos-kos lain.

Kajian awal menunjukan kos untuk menggunakan kaedah teknologi membran bagi tujuan menyediakan
air terawat yang mampu memenuhi keperluan penduduk Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan
Putrajaya sebagaimana unjuran pakar mendapati ianya lebih besar dari kos membina LRA Langat 2.
17 perkara utama #ManifestoBN 'Menepati Janji Membawa Harapan' #BN4Malaysia #BN4Selangor #BN4Sepang #PRU13Manifesto bertajuk 'Menepati Janji Membawa Harapan' itu, mengandungi janjiBN untuk membawa negara ke peringkat lebih tinggi sekiranya diberikan mandat baharu dalam pilihan raya umum ke-13 nanti: 

1. Menangani Kos Sara Hidup

* Menambah BR1M sehingga RM1,200 untuk isi rumah dan RM600 untuk bujang dengan bantuan secara tahunan dikekalkan. 
* Mempertingkatkan Baucar Buku 1Malaysia kepada RM300 dan Bantuan Persekolahan kepada RM150. 
* Menyemak semula Dasar Automotif Nasional bagi mengurangkan harga kereta secara berperingkat antara 20 hingga 30 peratus serta meningkatkan daya saing kereta nasional. 
* Menambah bilangan Kedai Rakyat 1Malaysia. 
* Memperkenalkan produk 1Malaysia di stesen minyak dan pasar raya besar. 
* Membuka Klinik 1Malaysia di dalam kawasan komuniti padat penduduk. 
* Menyediakan lebih banyak Pusat Jagaan Harian 1Malaysia untuk ibubapa bekerja. 
* Menurunkan yuran jalur lebar sekurang-kurangnya 20 peratus dengan jaminan bandwidth internet. 
* Melaksanakan dasar 1Negara 1Harga bagi barangan keperluan asas. 
* Memperkenalkan lebih banyak produk 1Malaysia yang digerakkan oleh GLC dan sektor swasta. 

2. Meningkatkan Kehidupan Warga Bandar

* Menstruktur semula kerajaan termasuk mewujudkan kementerian baharu seiring dengan anjakan corak demografi bandar di negara ini dan menangani cabaran sosial dan ekonomi bandar. 
* Menambah perwakilan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan masyarakat awam dalam kerajaan tempatan. 
* Memulihkan semula rumah kos rendah dan flat di bandar-bandar. 
* Mengambil alih penyelenggaraan prasarana perumahan awam. 
* Menyediakan perumahan awam berkualiti khusus untuk generasi muda yang mencari kerja. 
* Membina kemudahan dan kawasan rekreasi bagi meningkatkan kualiti hidup di bandar. 
* Memastikan kemudahan pendidikan, latihan dan perkhidmatan kesihatan. 
* Menambah baik rangkaian pengangkutan antara bandar dan penempatan. 
* Membuka lebih banyak Anjung Singgah (pusat perlindungan sementara untuk golongan gelandangan) di kawasan yang diperlukan. 

3. Menyediakan Rumah Mampu Milik

* Membina 1,000,000 buah rumah mampu milik - digerakkan oleh sektor awam dan swasta - termasuk 500,000 buah rumah PR1MA. 
* Memastikan harga rumah PR1MA sekurang-kurangnya 20 peratus di bawah harga pasaran. 
* Memperkenalkan skim sewa dan milik untuk projek perumahan kerajaan. 
* Memulihkan semula projek perumahan terbengkalai untuk melindungi pembeli rumah. 
* Mengambil alih penyelenggaraan semua Projek Perumahan Awam. 
* Membantu pemilik rumah berpendapatan rendah dan miskin untuk memperbaiki rumah mereka. 
* Menggantikan kawasan setinggan dengan kawasan perumahan tetap yang selesa. 
* Memperbaiki perumahan estet dan menyediakan rumah untuk bekas pekerja estet melalui perkongsian kerajaan-estet. 
* Memansuhkan yuran setem untuk pembelian rumah pertama berharga di bawah RM400,000. 

4. Peluang Mendapat Perkhidmatan Kesihatan Berkualiti

* Membangunkan sistem nasional yang akan menyediakan akses penjagaan kesihatan yang berkualiti kepada semua rakyat. 
* Menubuhkan Pusat Kanser dan Pusat Jantung di hospital-hospital utama di setiap zon - Utara, Selatan, Timur di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. 
* Mewujudkan kemudahan awam untuk rawatan dialisis buah pinggang di setiap kawasan penduduk berkepadatan tinggi. 
* Melaksanakan sistem kad prihatin kepada rakyat Malaysia yang memerlukan bagi membolehkan mereka mendapat diskaun harga untuk ubat-ubatan tertentu. 
* Memperkenalkan sistem sokongan kepada rumah penjagaan untuk golongan warga tua dan mereka yang menghidap sakit kronik. 


5. Ke Arah Kecekapan Terhebat Pengangkutan Awam

* Mengembangkan perkhidmatan sistem bas Rapid ke setiap ibu negeri yang lengkap dengan kemudahan untuk golongan berumur dan kurang upaya. 
* Terus memperluaskan sistem rel, MRT, LRT dan komuter. 
* Membina terminal bas, rel, dan teksi bersepadu di semua pekan dan bandar. 
* Menyusun semula laluan bas untuk memastikan perkhidmatan yang lebih cekap dan memudahkan rakyat.
* Meningkatkan jumlah permit teksi individu. 
* Melaksanakan rangkaian rel berkelajuan tinggi dan memperluaskan sistem landasan kereta api berkembar. 


6. Pembangunan Infrastruktur Bertaraf Dunia dan Transformasi Luar Bandar

* Memperbanyakkan lorong dan susur keluar Lebuh Raya Utara-Selatan. 
* Membina 2,300km Lebuh Raya Pan Borneo bermula dari Semantan di Sarawak hingga ke Serudong di Sabah. 
* Menyambung Lebuh Raya Pantai Timur dari Kuala Krai-Kota Bharu dan Gambang-Segamat. 
* Membina Lebuh Raya Pantai Barat baharu dari Banting-Taiping. 
* Mengurangkan bayaran tol antara bandar secara berperingkat. 
* Melaksanakan konsep Kampung Abad ke-21 bagi melonjak transformasi luar bandar dan membawa komuniti berkenaan ke dalam pembangunan arus perdana. 
* Membina 6,300km lagi jalan raya berturap di Semenanjung Malaysia, 2,500km di Sabah dan 2,800km di Sarawak yang memberi faedah kepada kira-kira 3.3 juta penduduk. 
* Menyelesaikan masalah bekalan air terawat di Selangor, Wilayah Persekutuan dan Kelantan. 
* Memperluaskan bekalan air bersih untuk 320,000 rumah lagi di seluruh negara. 
* Mempertingkatkan bekalan tenaga elektrik kepada 6,000 rumah lagi di Semenanjung, 60,000 rumah di Sabah dan 80,000 rumah di Sarawak. 
* Menggalakkan pembekal perkhidmatan telekomunikasi untuk memastikan kualiti perkhidmatan telefon bergerak dan liputan memuaskan di seluruh negara. 

7. Membina Ekonomi Mapan, Dinamik dan Inovatif

* Menarik pelaburan bernilai RM1.3 trilion dan mencipta 3.3 juta peluang kerja baharu dengan 2 juta daripadanya dalam sektor berpendapatan tinggi. 
* Mencapai pendapatan per kapita AS$15,000 (RM45,000) menjelang 2020. 
* Menyediakan insentif khas untuk perniagaan inovatif dan kreatif bagi menjana lebih banyak pekerjaan dan kejayaan. 
* Melaksanakan dasar yang adil dan saksama kepada semua kaum di Malaysia termasuk dasar menyokong pertumbuhan, penglibatan besar-besaran sektor swasta dan pembangunan pasaran modal. 
* Mempertingkatkan agenda Bumiputera termasuk Bumiputera di Sabah dan Sarawak menerusi penyediaan peluang-peluang perniagaan, ekosistem yang kukuh (misalnya kemudahan pinjaman dan latihan) dan sokongan institusi. 
* Bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri bagi menyediakan lebih banyak tanah dan meningkatkan produktiviti tanah sedia ada untuk meningkatkan pengeluaran makanan dan ternakan. 
* Membuat pembaharuan dalam struktur cukai sedia ada ke arah sistem percukaian yang lebih terbuka serta mengurangkan cukai individu dan korporat secara berperingkat. 
* Meneruskan bayaran tunai khas dan pemberian dana untuk perbelanjaan operasi dan pembangunan sehingga melebihi 20 peratus daripada perolehan minyak dan gas kepada Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dan Pahang. 
* Melaksanakan pelan transformasi SME dan melahirkan Syarikat Dagangan Negara untuk meneroka pasaran antarabangsa bagi produk SME. 
* Melahirkan lebih banyak juara di peringkat serantau dan global dalam kalangan masyarakat Malaysia. 
* Memastikan GLC terus membantu pembangunan usahawan melalui pemindahan pegangan bukan strategik GLC dan memperhebatkan program penyumberan luar kepada syarikat Bumiputera. 
* Menyediakan dana saham amanah RM500 juta untuk meningkatkan pegangan ekuiti komuniti India kepada sekurang-kurangnya 3 peratus. 
* Menubuhkan sebuah Unit Khas bagi memastikan kejayaan pelaksanaan dasar untuk mempertingkatkan kehidupan masyarakat India. 
* Meningkatkan akses kredit mikro untuk semua rakyat Malaysia, termasuk RM100 juta diperuntukkan kepada penjaja dan peniaga kecil. 

8. Membina Kecemerlangan Pendidikan Negara

* Membawa Malaysia ke tahap 'kategori tiga teratas' dalam sistem pendidikan terbaik dunia dengan memperbaiki kualiti sekolah kebangsaan. 
* Memperbaiki penguasaan Bahasa Malaysia dan Inggeris dalam kalangan pelajar dari tahap prasekolah, dan menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib lulus di peringkat SPM di semua sekolah. 
* Memperbaiki akses untuk pendidikan berkualiti bagi komuniti kecil dan kawasan luar bandar terutama Sabah dan Sarawak. 
* Menyediakan lebih banyak biasiswa berdasarkan merit dengan peruntukan khas kepada komuniti yang kurang bernasib baik. 
* Meneruskan peruntukan khas kepada semua jenis sekolah termasuk Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Maktab Rendah Sains MARA, Sekolah Berasrama Penuh dan sekolah mubaligh. 
* Mengembangkan persekolahan satu sesi. 
* Merombak institut-institut perguruan dan menaikkan syarat pengambilan guru pelatih. 
* Memperkenalkan sistem pembelajaran dan pengajaran yang mudah bagi Bahasa Malaysia di sekolah Cina dan Tamil. 
* Membina lebih banyak sekolah, meliputi semua jenis sekolah, di kawasan yang mempunyai permintaan tinggi. 
* Mempertingkatkan prestasi mata pelajaran Matematik dan Sains, dan membentuk kemahiran berfikir yang tinggi dalam kalangan pelajar. 
* Menyediakan insentif kewangan sebanyak RM100,000 setahun kepada sekolah yang menawarkan kelas pendidikan khas. 
* Menukar status Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil kepada sekolah bantuan penuh kerajaan jika sekolah berkenaan ingin berbuat demikian. 
* Berikirar menyediakan makmal ICT di sekolah-sekolah yang memerlukannya. 
* Mentransformasikan sekolah vokasional menjadi kolej dan menambah kemasukan pelajar sebanyak 20 peratus. 
* Memperluaskan pendidikan prasekolah meliputi semua jenis sekolah. 
* Menyediakan laluan kerjaya baru bagi membolehkan 420,000 guru dinaikkan pangkat segera berdasarkan prestasi. 
* Menyediakan jalur lebar WiFi secara percuma dan terjamin di semua kampus institusi pengajian tinggi awam. 
* Memperkenalkan skim pemilikan komputer riba di sekolah-sekolah bersama dengan kemudahan Internet. 

9. Meningkatkan Keselamatan Dan Ketenteraman Awam


* Meningkatkan jumlah tenaga kerja PDRM, dengan tambahan 4,000 anggota polis pada setiap tahun. 
* Memasang lampu di jalan-jalan, lorong-lorong dan laluan bagi mengurangkan lagi jenayah jalanan. 
* Mengukuhkan Unit Rondaan Bermotosikal PDRM dengan menambah 5,000 buah kenderaan tambahan. 
* Menambah baik kebajikan, profesionalisme dan keupayaan Polis, Angkatan Tentera Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. 
* Meningkatkan keupayaan keseluruhan Angkatan Tentera Malaysia untuk menangani apa jua bentuk pencerobohan dan ancaman luar. 
* Mempertahankan dan memperkuatkan Suruhanjaya Polis. 
* Menggunakan sistem 6P untuk mengekang pendatang asing tanpa izin. 
* Mewujudkan Program SafeCam untuk menghubungkan sistem CCTV swasta dengan awam. 
* Mengembangkan secara meluas penggunaan CCTV untuk memantau kawasan-kawasan laluan awam yang sibuk seperti kawasan letak kereta, kawasan riadah, pasar malam dan sekolah. 
* Memperkenalkan inisiatif keselamatan di kawasan skim perumahan awam. 
* Pengambilan tambahan 50,000 anggota Pasukan Sukarelawan Simpanan Polis untuk membantu PDRM membuat rondaan dan menjadikan kawasan persekitaran lebih selamat. 

10. Memperkasa Penyertaan Wanita 

* Menambah jumlah wanita yang terlibat dalam proses membuat keputusan nasional. 
* Menggalakkan kesamaan gender untuk memaksimumkan potensi rakyat Malaysia dalam semua bidang, tanpa mengira jantina. 
* Menyediakan lebih banyak peluang bisnes dan ruang bagi menambah pendapatan untuk wanita supaya mereka lebih berkeupayaan untuk berdikari. 
* Mewujudkan lebih banyak insentif untuk inisiatif bekerja dari rumah, dengan penekanan yang lebih besar kepada golongan ibu tunggal. 
* Membuka pusat-pusat Asuhan 1Malaysia di semua pejabat Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) serta menggalakkan sektor swasta untuk melakukan perkara yang sama. 
* Mengetatkan undang-undang untuk mencegah kejadian penderaan dan gangguan seksual di rumah dan di tempat kerja. 

11. Memenuhi Aspirasi Belia

* Memperuntukkan tabung latihan dan insentif kepada belia yang mahu melakukan usaha niaga komersial. 
* Menyediakan ruang komersial di dalam pusat membeli belah selama sehari pada setiap bulan untuk golongan belia mempamerkan dan memasarkan produk kreatif dan perkhidmatan mereka. 
* Mewujudkan inkubator bagi memupuk kualiti kepimpinan dan kreativiti. 
* Melahirkan belia yang lebih berdaya tahan menerusi aktiviti kesukarelawan dalam 1M4U. 
* Mewujudkan lebih banyak lokasi WIFI percuma dengan penekanan kepada kawasan luar bandar dan separa bandar. 
* Melahirkan lebih ramai atlet berprestasi tinggi di peringkat serantau dan antarabangsa serta mempromosikan gaya hidup yang lebih sihat. 
* Mengkaji semula undang-undang berkaitan hiburan untuk promosi seni persembahan dan kebudayaan. 

12. Merancang Jaringan Keselamatan Sosial

* Memperhalusi dan menambah baik jaringan bantuan keselamatan menerusi sistem pangkalan data yang bersepadu. 
* Menyediakan bantuan kewangan dan peluang pendidikan untuk golongan berpendapatan rendah tanpa mengira kaum. 
* Mengubah Brickfields di Kuala Lumpur menjadi zon mesra golongan orang buta supaya kawasan itu menjadi zon contoh yang bakal mendorong lebih banyak tempat seumpama itu disediakan bagi memenuhi keperluan golongan kurang upaya di tempat-tempat lain. 
* Mewujudkan mahkamah khas yang mempunyai status yang sama dengan Mahkamah Tinggi di bawah sistem kehakiman sedia ada, yang mana hakim-hakim akan dibantu oleh penasihat-penasihat yang dipilih dalam kalangan ketua komuniti untuk menyelesaikan isu-isu tanah pribumi. 
* Mewartakan semua tanah adat menerusi perundingan bersama kerajaan-kerajaan negeri. 
* Menyediakan lebih banyak peluang untuk menjana pendapatan dalam kalangan komuniti pribumi dan meningkatkan bilangan pengambilan pribumi ke dalam pendidikan vokasional, kolej dan universiti. 
* Menyediakan tabung untuk pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan berdaftar dan gerakan masyarakat sivil. 

13. Mempromosikan Agama Islam, Kebebasan dan Keharmonian Agama

* Mendukung Islam sebagai agama Persekutuan serta mempromosikan syiar dan syariat Islam mengikut prinisp Maqasid Syariah. 
* Memastikan agama-agama lain diamalkan dalam suasana aman dan harmoni. 
* Isu-isu berkaitan dengan golongan bukan Islam diletakkan di bawah bidang kuasa seorang Menteri di Jabatan Perdana Menteri. 
* Mempromosikan prinsip kesederhanaan (wasatiyyah) dalam semua pendekatan. 
* Meningkatkan inisiatif dalam menyatukan ummah. 
* Menjana pendapatan daripada pembangunan tanah wakaf dengan kerjasama Pihak Berkuasa Agama Negeri-negeri. 
* Menaikkan pengecualian cukai untuk sumbangan ke atas pembinaan, membesarkan dan memulihara rumah-rumah ibadat. 
* Meneruskan peruntukan tanah untuk pembinaan rumah ibadat. 
* Menyediakan lebih banyak bantuan kewangan kepada institusi-institusi agama berdaftar dan rumah-rumah ibadat. 
* Mempromosikan kebajikan imam, pegawai masjid dan guru Kafa dengan menyediakan gaji berasakaan perkhidmatan dan kenaikan gaji. 
* Meningkatkan kualiti Sekolah Agama Rakyat dan membenarkan para pelajarnya mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan infrastruktur pendidikan kerajaan. 
* Menyediakan bantuan kewangan kepada Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Pondok. 

14. Memerangi Gejala Rasuah

* Meningkatkan ketelusan dalam prosedur perolehan kerajaan dengan mendedahkan kontrak kepada awam. 
* Memberi kuasa kepada SPRM menerusi penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan SPRM yang akan bertanggungjawab terhadap perkhidmatan dan pengambilan kakitangan. 
* Menaik taraf kedudukan Ketua Pesuruhjaya dan pegawai kanan SPRM ke satu peringkat yang lebih tinggi. 
* Memberikan penekanan yang sama rata terhadap siasatan dan tindakan yang dilakukan ke atas pemberi dan penerima rasuah. 
* Akses yang cepat kepada Laporan Audit Prestasi Ketua Audit Negara untuk tindakan segera. 
* Menubuhkan Mahkamah Sesyen Khas Rasuah dan Mahkamah Tinggi tambahan untuk kes-kes rasuah. 
* Melaksanakan akujanji integriti untuk ahli-ahli Parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri . 

15. Memperkukuhkan Perkhidmatan Awam, Menambah Baik Tadbir Urus

* Memperkenalkan Skim Gaji Transformatif untuk penjawat awam, termasuk menyemak semula elaun dan menyediakan pergerakan gaji khas sebanyak tiga peratus kepada mereka yang mencapai gaji maksimum jika pada waktu tiada semakan gaji dilakukan. 
* Penambahbaikan skim perkhidmatan awam dengan menyediakan lebih banyak peluang kenalkan pangkat dan pembangunan bakat serta memastikan kualiti kehidupan penjawat awam terpelihara. 
* Melanjutkan tempoh kontrak para pegawai dan menyerap kakitangan yang cekap ke dalam perkhidmatan tetap. 
* Memperluaskan Pusat Transformasi Bandar ke semua bandar dan pekan utama. 
* 'Merakyatkan Perkhidmatan Awam' bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang cemerlang. 
* Menggerakkan dan memperkasa perkhidmatan awam, termasuk Pejabat-pejabat Daerah dan Kerajaan Tempatan, bagi memenuhi permintaan dan keprihatinan rakyat. 
* Menambah baik kaunter perkhidmatan menerusi pelantikan anggota-anggota barisan depan daripada pelbagai kaum dan memperluaskan perkhidmatan online untuk urusan pembayaran dan permohonan. 
* Memperkenalkan program-program pengambilan pekerja untuk memastikan keseimbangan antara kaum dalam perkhidmatan awam dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC). 
* Meningkatkan potensi, kemampuan dan kapasiti semua penjawat awam tanpa mengira kaum dan jantina. 
* Memberikan perhatian yang istimewa kepada orang kurang upaya untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. 

16. Gerakan Kesederhanaan Global

* Berjuang untuk penubuhan sebuah negara Palestin. 
* Menyokong usaha menjadikan Asean sebuah komuniti ekonomi menjelang tahun 2015. 
* Berusaha memenangi Kerusi Tidak Tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memainkan peranan utama dalam keamanan serantau dan keselamatan antarabangsa melalui dasar kesederhanaan. 
* Meningkatkan hubungan ekonomi dan kepentingan bilateral dengan negara rakan dagang utama dan ekonomi negara sedang membangun. 
* Membentuk Dasar Luar yang menyokong kepentingan-kepentingan strategik politik, ekonomi dan keselamatan kita. 
* Mengetuai usaha menentang jenayah-jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan manusia dan dadah. 
* Memperbanyakkan program 'outreach' kemanusiaan di wilayah-wilayah konflik seperti Gaza, Tebing Barat, selatan Thailand, Mindanao dan di mana sahaja. 

17. Memulihara Sumber Semula Jadi

* Menawarkan insentif kewangan kepada premis komersial dan persendirian yang melabur dalam sumber-sumber teknologi hijau yang boleh diperbaharui seperti tenaga suria dan biomas. 
* Memperuntukkan lebih banyak ruang untuk kawasan hijau di bandar-bandar utama. 
* Memulihara sungai dan anak sungai menerusi pertambahan peruntukan kewangan dan undang-undang yang lebih ketat, selain memperhebatkan usaha itu melalui program khas UNDP dan Sungai Nadi Kehidupan. 
* Menambah program pendidikan untuk menyemai sikap mencintai alam sekitar. 
* Memulihara hutan dan melaksanakan program penanaman semula hutan. 
* Menguatkuasa undang-undang yang ketat dan dikemas kini untuk mencegah kegiatan penerokaan secara haram di kawasan-kawasan strategik dan utama. 
* Menggunakan teknologi hijau dan terbaharu dalam pengurusan sistem pepejal. 

Saturday, 6 April 2013

KONTROVERSI TALAM CORPORATION BHD DAN PENGLIBATAN KERAJAAN SELANGOR #BN4Selangor #BN4Sepang

1. Apakah isu sebenar di dalam kontroversi Talam Corporation Berhad?

 Talam Corporation Berhad (Talam) merupakan sebuah syarikat pemaju yang berhutang kepada Kerajaan Negeri Selangor sebanyak RM 392 juta yang ditanggung oleh Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB) sebanyak RM 22 juta, Kumpulan Hartanah Selangor Berhad (KHSB) sebanyak RM 115 juta dan Universiti Selangor (UNISEL) sebanyak RM 255 juta.

2. Bagaimana isu Talam mula tercetus?

Kontroversi isu Talam berlaku apabila Ketua Biro Muda Profesional MCA, Datuk Chua Tee Yong
mendakwa Kerajaan Negeri Selangor menggunakan wang rakyat sebanyak RM 1 billion untuk menyelesaikan hutang syarikat tersebut kepada Kerajaan Negeri Selangor dan cuba menyelamatkan Syarikat Talam.
Kerajaan Negeri Selangor didakwa membeli 13 bidang tanah dari Syarikat Talam yang berjumlah RM 676 juta yang dikatakan terlebih bayar di antara RM 106 juta hingga RM 160 juta, dalam proses “penstrukturan hutang” Syarikat Talam kepada Kerajaan Negeri Selangor


3. Di mana bermulanya isu kontroversi Talam ini?

Kontroversi utama yang berkisar dalam isu Talam berlaku apabila Kerajaan Negeri Selangor dikatakan meluluskan bajet tambahan di Dewan Undangan Negeri sebanyak RM 392 juta pada tahun 2009 bertujuan untuk menyelesaikan masalah hutang Syarikat Talam kepada Kerajaan Negeri Selangor.
Dalam urusan penyelesaian hutang Syarikat Talam kepada Kerajaan Negeri Selangor, tanah milik Syarikat Talam dikatakan telah dijual kepada Kerajaan Negeri Selangor dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasaran dan ini menimbulkan kontroversi penyelewengan wang awam Kerajaan.


4. Apakah bidang tanah yang dijual oleh syarikat Talam kepada Kerajaan Negeri Selangor yang menimbulkan keraguan?

Terdapat 2 plot tanah yang menimbulkan keraguan seperti berikut:-

o Tanah seluas 2,263 ekar (916 hektar) di Bestari Jaya adalah antara aset milik Talam yang dibeli
Kerajaan negeri dengan harga RM 80,000 seekar atau nilai keseluruhan RM 181 juta sebagai pelan ‘menyelamat’ syarikat itu yang berhutang RM 392 juta dengan anak-anak syarikat milik Kerajaan
negeri.
o Sedangkan mengikut laporan penilaian oleh Mitra Valuers and Property Consultants Sdn. Bhd.
kepada Talam bertarikh 11 Oktober 2010, harga pasaran tanah berkenaan hanya RM 139 juta atau
RM 60,000 seekar dan ia beserta syarat iaitu mesti bebas daripada sebarang bebanan atau komplikasi.


o Persoalan yang timbul ialah bagaimana Talam berjaya menjual tanah itu dengan harga RM 42 juta lebih tinggi daripada harga pasaran memandangkan tanah itu tidak bebas daripada bebanan serta masih digadai kepada institusi kewangan?
Satu lagi bidang tanah yang dikatakan bermasalah adalah di Danau Putra, Sepang seluas 134.4 ekar yang dibeli oleh Kerajaan Negeri Selangor dan salah satu plot tanah tersebut dibeli pada harga RM 15 sekaki persegi pada 12 Mac 2010 dengan jumlah kos RM 43.3 juta, dan tanah tersebut berada di bawah air. Plot tanah tersebut dianggarkan memerlukan kos tambahan RM 50 juta sebelum ia boleh dibangunkan.
Plot tanah tersebut dikatakan cuma bernilai RM 5.20 sekaki persegi dan Kerajaan Negeri Selangor telah membayar RM 15 sekaki persegi atau terlebih bayar sebanyak RM 28 juta.
5. Adakah Kerajaan Selangor telus dalam isu ini?

Setakat ini, Kerajaan Negeri Selangor gagal menjelaskan persoalan yang ditimbulkan. Menteri Besar Selangor, cuma mengatakan akan mengeluarkan laporan kertas putih dan setakat ini tiada sebarang penjelasan rasmi.
Cuma Ahli Parlimen DAP Petaling Jaya Utara Tony Phua sahaja bertindak mempertahankan Kerajaan Negeri Selangor dalam isu ini.


TOLAK PAKATAN RAKYAT. UNDILAH BARISAN NASIONAL.